Sake & Spirits

DESCRIPTION   Product Code
SAKE KIKUMASAMUNE TOP CLASS 6x1.8L 10426
KASUMITSURU DAIGINJO 6x720ml 10841
KASUMITSURU KIMOTO KARAKUCHI 6x720ml 11379A
KASUMITSURU KIMOTO KARAKUCHI 6x1.8L 11391
BIZEN MABOROSHI JUNMAI GINJOU 20X300ml 11802
K&K TAKARA HON MIRIN 12x300ml 10030
K&K TAKARA HON MIRIN 12x600ml 10030A
MORITA BRAND HONJOZO MIRIN 12x1L 10063A
NAKATA KISHU NO UMESHU MI-IRI 12x720ml 10834
NAKATA KISHU NO UMESHU AKA 12x720ml 10835
NAKATA KISHU NO UMESHU SHIRO 12x300ml 10836
NAKATA KISHU NO UMESHU AKA 12x300ml 10836A
NAKATA KISHU NO UMESHU SHIRO 12x720ml 10837
UMESHU KISHU PLUM WINE MIYABI 12x700ml 10839
KAGURA BRAND TAKACHIHO UMESHU 6x720ml 10840A
CHOYA UMESHU PLUM WINE 6x750ml 10849
K&K HON MIRIN TAKARA 20L 11131
JAPANESE TARU SAKE KIKUMASA 24x300ml 11250
SAKE HAKUSHIKA GINJO NAMA 12x300ml 11254
SAKE HAKUSHIKA GINJO NAMA 6x500ml 11255
SAKE HAKUSHIKA GINJO NAMA 6x720ml 11256
SAKE HAKUSHIKA GINJO NAMA 30x180ml 11257
HAKUSHIKA YAMADANISHIKI SAKE 12x300ml 11260
SANWA IICHIKO BAR YUZU 12% VOL 6x500ml 11290
SANWA IICHIKO BAR CASSIS 12% VOL 6x500ml 11291
BANSHU-NISHIKI SAKE TETRA PAK 8x1.8L 11340
AJINOUTAGE SAKE 20L 11341A
GODOSHUSEI COOKING SAKE 18LT 11343
OWARI-CHITA ONI-KOROSHI SAKE 6x1.8L 11349
KASUMITSURU GINJO JUNMAI 6x720ml 11376A
KASUMITSURU YAMAHAI JUNMAI 6x1.8L 11377
KASUMITSURU TAJIMANO JISHIN 6x1.8L 11378
GEKKEIKAN TRADITIONAL SAKE 6x1.5L 30911
GEKKEIKAN TRADITIONAL SAKE 12x750ml 30912
GEKKEIKAN PLUM WINE UMESHU 12x750ml 30917
NIKAIDO KITCHOM SHOCHU 10x720ml 11258
JINRO CLASSIC SOJU 20x350ml 11261
SATSUMA SHIRANAMI KAN NO KO 6x720ml 11262
NAYUTA NO TOKI SHOCHU UNKAI 6x720ml 11275
WINDOWS MUGI ICHI SHOCHU 6x720ml 11283
SANWA IICHIKO SHOCHU 12x500ml 11297
WINDOWS KURO SHOCHU 6x720ml 11307
KOMASA KOZURU KURO SHOCHU 6x720ml 11308
KUMEJIMA KUMESEN AWAMORI BI 6x700ml 11358
AMAMI KOKUTOU SHOCHU 25% 12x900ml 11701
NIKAIDO KITCHOM SHOCHU 10x720ml 11258
JINRO CLASSIC SOJU 20x350ml 11261
SATSUMA SHIRANAMI KAN NO KO 6x720ml 11262
NAYUTA NO TOKI SHOCHU UNKAI 6x720ml 11275
WINDOWS MUGI ICHI SHOCHU 6x720ml 11283
SANWA IICHIKO SHOCHU 12x500ml 11297
WINDOWS KURO SHOCHU 6x720ml 11307
KOMASA KOZURU KURO SHOCHU 6x720ml 11308
KUMEJIMA KUMESEN AWAMORI BI 6x700ml 11358
AMAMI KOKUTOU SHOCHU 25% 12x900ml 11701
KEIRYU JUNMAI GINJO SAKE 12x720ml      11268
KEIRYU DAIGINJO SAKE 12x720ml          11269
KEIRYU JUNMAI SAKE 12x720ml            11270