Miso

DESCRIPTION   Product Code
HACHOMISO AKADASHI KAKUKYU 6x1kg 10333A
HIKARI MISO SHINSHU WHITE MISO 10x1kg 10334
MARUKOME RYOTEI NO AJI 8x750g 10336C
MARUKOME RYOTEI NO AJI 10x375g 10345A
MARUSAN BRAND MIZUNI DAIZU 20x150g 10628
SAIKYO SHIRO PALE COLOUR MISO 6x1kg 11211
HIKARI WAKAME MISO SOUP 6x(100x18g) 11324-H
MARUKOME MISO SOUP 12x50x14g 11324-S
YAMAJIRUSHI SHIRO MISO PASTE 17.25kg 11326
MARUKOME MISO WHITE 20kg 31011
MARUKOME MISO RED 20kg 31012
HIKARI MISO JUKUSEI INAKA RED 20x400g M10020A
HIKARI MISO SHINSHU MISO WHITE 20x400g M10021A
HIKARI MISO WHITE 20kg M10026